MOOCs

Курсовете MOOC (Massive open online courses)  имат за цел да популяризират някои от най-добрите академични ппрограми, преподавани в световните университети в областта на хуманитарните науки, социалните науки, инженерните науки, медицината, биологията, физиката, математиката, икономическите науки, компютърните науки и др.

За нас е от особено значение, че има МООС-курсове по теория на програмния дизайн, по езици и платформи за програмиране, за изкуствен интелект (AI), Big Data, MiscroSoft Office, Adobe, IBM  и др….Comments are Closed

^