AR & AI

Augment Reality (AR) and Artificial Intelligence (AI)

Добавена реалност и изкуствен интелект, две направления в компютърният свят, които скоро ще се слеят в едно…

За бъдещето на AI говори Дейвид Липм  (David Limp) от Amazon.

Tutorials

^