CirrusGroups

Нашите групи за децата, които вече познават ИКТ (Информационните и комуникационни технологии)

 

CirrusGroups

Споделете опита си като специалисти-млади професионали в областта на информационните технологии… Намерете свои сподвижници в облачното пространство. Изградете си колективи в GitHub и докажете, че сте таланти!

 

^