CumulusGroups

Нашите групи за децата, които вече познават ИКТ (Информационните и комуникационни технологии)

CumulusGroups

Cumulus Groups

Изберете си програмен език (Java, JavaScript, Php, Python, C++, CSC, Ruby) и платформа за ефективно разработване на сайтове. Специализирайте в областта на фронт-, бек- или секюрити програмирането…

Съчетайте програмирането със спорт и танци!

^