февруари, 2017

now browsing by month

 

FOSS

Free Open Source Software

Free and open-source software (FOSS) is computer software that can be classified as both free software and open-s

copy left

ource software.[a] That is, anyone is freely licensed to use, copy, study, and change the software in any way, and the source code is openly shared so that people are encouraged to voluntarily improve the design of the software.[3] This is in contrast to proprietary software, where the software is under restrictive copyright and the source code is usually hidden from the users.

The benefits of using FOSS can include decreasing software costs, increasing security and stability (especially in regard to malware), protecting privacy, and giving users more control over their own hardware. Free, open-source operating systems such as Linux and descendents of BSD are widely utilized today, powering millions of servers, desktops, smartphones (e.g. Android), and other devices.[4][5] Free software licenses and open-source licenses are used by many software packages.

Richard Stallman
„бащата“ на движението за свободен софтуер

 

Richard Stallman’s Free Software Definition, adopted by the Free Software Foundation (FSF), defines free software as a matter of liberty, not price.[34] The earliest known publication of the definition of his free software idea was in the February 1986 edition[35] of the FSF’s now-discontinued GNU’s Bulletin publication. The canonical source for the document is in the philosophy section of the GNU Project website. As of April 2008, it is published there in 39 languages.[36]

The Free Open Source Software Academia (FOSSa)

 

HBD, Visual Studio!

Честит рожден ден, Visual Studio!

Visual Studio 2017 Launch Event
Tuesday, March 7th and Wednesday, March 8th, 2017
8:00 PST AM / 11:00 AM EST / 4:00 PM UTC

Get started with Visual Studio Team Services

https://www.visualstudio.com/

Services for teams to share code, track work, and ship software – for any language, all in a single package.

Моята втора крачка

Ако днес всички знаят какво е Интернет и как чрез дигитални комуникации хората общуват по между си без граници, без разлики на пол, раса и вероизповедание, то в далечната 1961 г. най-посветените са чували за морзовата азбука и радио-комуникациите…

Във Варна съществуваше клуб по радиотелеграфия към ДОСО. Какво е ДОСО:

  • ДОБРОВОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА.

В този клуб младите хора изучаваха Морзовата азбука и се опитваха чрез радио вълните да се свържат с приятели по света.

Морзов телеграфен ключ

Преди него е съществувала организацията, в която са и българските радио любители (през периода есен 1947-1951 г.)  – Народен съюз за спорт и техника (НССТ).

Попаднах в клуба на ДОСО чрез съдействието на мои роднини, които познаваха ръководителя на този клуб – един много добросърдечен, благ и винаги усмихнат човек: Ставри Попов (LZ1SP).

Вече бях „запален“ привърженик на радиото (виж „Моята първа стъпка“), бях си изработил първото миниатюрно радио и включването ми в клуба по радиотелеграфия беше за мен съвсем естествено продължение…

И до днес си спомням Морзовата азбука:

Всеки запален радио любител имаше свои позивни или слушателски номер, които започват с националните ни инициали LZ, последвани от кодове според териториалното деление на България и поредни номера. Например – ; Варна-град: LZ2-N-; Варна-окр.: LZ2-O- ; на даден слушателLZ 1040 Николай Г.Корабов от Варна.  Имаше и изградени  колективни слушателски станции като Казанлък LZ906K, Михайловград LZ907K, Търново LZ908K, Ловеч LZ909K и др.

И до днес Българската федерация на радио любителите (БФРЛ) развива активна дейност –  http://bfra.bg .

И така – от радио телеграфия до изграждане и поддържане на Уеб сайтове…

И вие го можете!

MOOCs

Курсовете MOOC (Massive open online courses)  имат за цел да популяризират някои от най-добрите академични ппрограми, преподавани в световните университети в областта на хуманитарните науки, социалните науки, инженерните науки, медицината, биологията, физиката, математиката, икономическите науки, компютърните науки и др.

За нас е от особено значение, че има МООС-курсове по теория на програмния дизайн, по езици и платформи за програмиране, за изкуствен интелект (AI), Big Data, MiscroSoft Office, Adobe, IBM  и др….

Моята първа крачка

Моят дигитален свят започна с тази книга…

В моето детство една книга изигра решаваща роля за това как ще протече живота ми по-нататък. Това беше книгата „Радиото ли? Че то е много просто“  с автор Е. Айсберг (La radio ?… mais c’est très simple!, Eugène Aisberg).

В 280 страници с изумителни илюстрации и примери авторът не само можеше да обясни трудната техническа материя, но и да ми покаже, че пътя ми е в тази посока.

Последваха книги от Е. Айсберг за телевизията, за транзистора, за физиката в нашето всекидневие. Влиянието на Айсберг върху мен беше толкова голямо, че и по-късно, като преподавател по информационни и комуникационни технологии, винаги съм се стремял да онагледя това, което излагам като трудна материя.

И за това днес, драги „облачни“ деца (Cloud’s Kids), ви пожелавам да откриете в страниците на сайта Cloud4Kids такъв материал, пример, задача, проект, които да ви увлекат и да ви покажат пътя по-нататък.

Излитане

Добре дошли в сайта за обучение и споделяне на знания по ИКТ!

^