юни, 2017

now browsing by month

 

От сайт за любители до съвременна компания

Преди 10 години Chris Anderson създава сайта DIYdrones.com за да помага на тези, които желаят да си построят сами свой дрон. А по-късно, заедно с тези, които са били най-активни в неговия сайт, създава успешната компания 3D Robotics.

Анди вече е изобретатател

Andie Nugent Invention: The Kazi

Steve Wozniak за страстта му за цял живот

I did not think I would ever have a job designing computers, because I didn’t think there were jobs… but I said, ‘Whoa, this is gonna be my passion for life,’ and I stuck with it.

-Steve Wozniak, co-founder, Apple Computer Inc.

Вужте видеото

Ден на Детето!

Запазете детето в себе си, на каквато и възраст да сте!

Любопитството към нещата около вас е това, което развива новите технологии и издига качеството ви на живот…

Децата на света - 1 юни

^