StratusGroups

Нашите групи за децата, които вече познават ИКТ (Информационните и комуникационни технологии)

StratusGroups

 

 

Преминете от групата на най-малките и начинаещите в групата на разработчиците на лични презентации и сайтове; на Уеб-видео и графика; на дигитални учебни и развлекателни материали…

 

 

 

Изберете модулите, които най-добре отговарят на вашите очаквания!

 

^