69 студенти повече?!

Тази година държавните висши училища ще приемат с 69 студенти повече в направленията „Математика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Комуникационна и компютърна техника“. Решението е взето във връзка с Концепцията за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти.

Така ли се изгражда страна, базирана на „Икономика на знанието“?!

За справка – вижте какво правят индийците…Comments are Closed

^