Ден на Детето!

Запазете детето в себе си, на каквато и възраст да сте!

Любопитството към нещата около вас е това, което развива новите технологии и издига качеството ви на живот…

Децата на света - 1 юни

Comments are Closed

^