Работилница

Как се прави…?

Как се програмира…?

Как се откриват грешки в…?

Как се изгражда…?

Как се инсталира…?

Как се предпазва от вируси…?

…и много други умения, които трябва да формираме

(с много труд!)

^