Програмиране чрез Code.org

Направете първите стъпки
в програмирането чрез CODE.ORG-платформата

 

^