Моите учители

Драги „облачни“ деца!

Израстването на един човек като специалист от дадена област винаги е свързано с неговото обкръжение, с неговите учители, приятели и колеги. Е, някои казват:

Необходим е и шанс!

Много от нещата, свързани с моя ИКТ-път понякога са изгледали случайни, но… Нищо случайно не се случва в живота!

През годините различни колеги, приятели и близки са ми помагали да се ориентирам в „джунглата“, наречена ИКТ.

На всички тях –

БЛАГОДАРЯ!

Ето и имената на някои от тях:

 • Димитър Минчев – моят пряк началник в Учебния изчислителен център на ИУ-Варна; един човек, който ме научи на труд и постоянство, който винаги изискваше повече от мен;
 • Тодор Антонов Тодоров – моят преподавател по компютърен английски език в университета (1972) – един истински полиглот, който по-късно (1980) ме обучаваше на японски език;
 • Ради Жечев – преподавател по „Информационни технологии“ –  за овладяване на основните алгоритми при обработка на информацията; за съжаление, той загина в автомобилна катастрофа и се наложи да преподавам дълги години неговата дисциплина;
 • Пенчо Ненов първият преподавател по език от високо ниво – IBM PL/I; Пенчо е един от известните български специалисти с реални програмни проекти в различни сфери;
 • Ганка Стойкова – за подкрепата в изучаването и прилагането в практиката на  IBM PL/I; Ганка беше основен програмист в центъра на ДСО „Корабостроене“ – Варна; двама от нейните колеги – Нора Томова и Аврам Аврамов (един от първите програмисти на FORTRAN в България) също ми помага през този период;
 • Божидар Райчев, носител на Димитровска награда (високо отличие в годините на социализма!) от екипа на ЕСТЕЛ, ЦИИТ – София – с негова помощ разработих дипломната си работа на тема „Терминални изчислителни комплекси за висшето образование“, 1975 г,,  а по-късно и дисертацията си „Система за разпределена обработка на информацията за висшето образование“ (1977-1980);
 • Николай Кьосев – прецизен математик и програмист на FORTRAN – за споделяне на увлечението по рускоезичната литература (както преводна специализирана, така и художествена литература);
 • Професор д-р Георги Димитров, ректор на ИУ-Варна – за подкрепата му при създавания от мен клуб „Компютър“ за обучение на ученици от Варна и за секция „Информатика“ към СНР-Варна;

Dr. Ste Drazhev Around the World

 • Prof. Hiroshi Inoseза патронажа му, свързан с подготовката ми за специализация в Япония, 1980;
 • Prof. John R. White, президент на ACM (1990-92) – за подкрепата му при създавания от мен български клон – ACMBUL;
 • Prof. Dr. Pericles Loucopoulos, UMIST/University of Manchester –  за специализацията ми MIS по програма TEMPUS, 1991;
 • Sir Maurice Vincent Wilkes –  за специализацията ми по мултимедия в обучението – TEMPUS, Oliveti Lab, Cambridge University,  1991;
 • Dr. Lyndon Jones, Chief Executive Officer of The Association of Business Executives (ABE), Великобритания – за съвместната ни дейност в областта на международните магистърски програми;
 • Prof. Dr. Hans de Wit,  founding member and past president, European Association for International Education (EAIE), Amsterdam – за поканата към мен и АСМBUL за членство в организацията – 1992;
 • Susan Estrada,  founder of CERFnet and Aldea Communications – за моето обучение при нея по темата Emerging Internet technologies – 1993;
 • Ivan LANDUYTедин от колегите ми, които са имали най-голямо влияние върху мен – не само заради създаването на LogMan Association for Education and Science (11 .11.1993), на международната магистърска програма, на образователния център във Варна (1997), на съвместните ни проекти, но и заради разностранните му познания и добронамереност. На 30 октомври 2016 г. си отиде от този свят на едно по-добро място…
 • Prof. Grant Begralyan, ThinkQest- за назначаването ми като национален представител на ThinkQuest Bulgaria – до 2004, за опита, който получих от него как да се ръководят международни проекти;
 • на членовете на семейството ми – Мария, Венцислав и Александър, пряко свързани с професионалния ми път на развитие…

Този списък може да бъде актуализиран във времето…

Има редица колеги от България, Русия, Украйна, Великобритания, Германия и САЩ, с които съм работил и са спомогнали за разширяване на моя хоризонт…

^