Първи крачки

now browsing by tag

 
 

Моята първа крачка

Моят дигитален свят започна с тази книга…

В моето детство една книга изигра решаваща роля за това как ще протече живота ми по-нататък. Това беше книгата „Радиото ли? Че то е много просто“  с автор Е. Айсберг (La radio ?… mais c’est très simple!, Eugène Aisberg).

В 280 страници с изумителни илюстрации и примери авторът не само можеше да обясни трудната техническа материя, но и да ми покаже, че пътя ми е в тази посока.

Последваха книги от Е. Айсберг за телевизията, за транзистора, за физиката в нашето всекидневие. Влиянието на Айсберг върху мен беше толкова голямо, че и по-късно, като преподавател по информационни и комуникационни технологии, винаги съм се стремял да онагледя това, което излагам като трудна материя.

И за това днес, драги „облачни“ деца (Cloud’s Kids), ви пожелавам да откриете в страниците на сайта Cloud4Kids такъв материал, пример, задача, проект, които да ви увлекат и да ви покажат пътя по-нататък.

^