Морзова азбука

now browsing by tag

 
 

Моята втора крачка

Ако днес всички знаят какво е Интернет и как чрез дигитални комуникации хората общуват по между си без граници, без разлики на пол, раса и вероизповедание, то в далечната 1961 г. най-посветените са чували за морзовата азбука и радио-комуникациите…

Във Варна съществуваше клуб по радиотелеграфия към ДОСО. Какво е ДОСО:

  • ДОБРОВОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА.

В този клуб младите хора изучаваха Морзовата азбука и се опитваха чрез радио вълните да се свържат с приятели по света.

Морзов телеграфен ключ

Преди него е съществувала организацията, в която са и българските радио любители (през периода есен 1947-1951 г.)  – Народен съюз за спорт и техника (НССТ).

Попаднах в клуба на ДОСО чрез съдействието на мои роднини, които познаваха ръководителя на този клуб – един много добросърдечен, благ и винаги усмихнат човек: Ставри Попов (LZ1SP).

Вече бях „запален“ привърженик на радиото (виж „Моята първа стъпка“), бях си изработил първото миниатюрно радио и включването ми в клуба по радиотелеграфия беше за мен съвсем естествено продължение…

И до днес си спомням Морзовата азбука:

Всеки запален радио любител имаше свои позивни или слушателски номер, които започват с националните ни инициали LZ, последвани от кодове според териториалното деление на България и поредни номера. Например – ; Варна-град: LZ2-N-; Варна-окр.: LZ2-O- ; на даден слушателLZ 1040 Николай Г.Корабов от Варна.  Имаше и изградени  колективни слушателски станции като Казанлък LZ906K, Михайловград LZ907K, Търново LZ908K, Ловеч LZ909K и др.

И до днес Българската федерация на радио любителите (БФРЛ) развива активна дейност –  http://bfra.bg .

И така – от радио телеграфия до изграждане и поддържане на Уеб сайтове…

И вие го можете!

^