Семейна регистрация

Семейна регистрация за Camp4Kids

Включването на семейство в лагер-школата е в два варианта:

  1. Участник в школата е детето (децата) на семейството; за детето се заплаща пълна такса, а родителите – комплексна цена за пребиваване по време на школата с 5% отстъпка;
  2. Участници в школата са всички членове на семейството – заплаща се пълна такса за всеки член на семейството с 8% отстъпка.

Моля, представител на семейството да попълни регистрационната бланка…


^