Учебни програми

Учебен план за май-малкоте

© Cloud4Kids

 

Stratus Curriculum

 

© Cloud4Kids

Cumulus Curriculum

© Cloud4Kids

Alto Curriculum

© Cloud4Kids

 

Cirrus Curriculum

В учебната програма са включени и темите за работа с GitHub – платформа за сътрудничество при разработване на програмен код.

GitHub

Темите, които са включени, са  GitHub repositories, branches, commits, and Pull Requests.

© Cloud4Kids

FAQ/ЧЗВ: – Какво е EQ/EI?

  • Всеки от нас знае какво е IQ или „Коефициент на интелигентност“. Важен ли е?. Да, несъмнено…
  • Но още е по-важен е „Коефициентът на ЕМОЦИОНАЛНА интелигентност“ – EQ!
  • За това нашите специалисти ще работят с вас за формиране на стабилно поведение, на толерантност и  на пестене на емоционална енергия. Днес, когато почти всеки ден чуваме за прояви на агресия в българското училище, ние ще формиране емоционална издържливост във всеки един от вас…
^