DIY Robotics

Драги „облачни“ деца!

(както по-малки, така и по-големи….)

Лабораторията по биоинженерство в Университета в Стенфорд ви представя възможностите на това как сами можете да си създадете роботизирана система за осъществяване на вашите експерименти по биология:

A DIY robotics kit lets STEM students automate biology experiments

„With a few relatively inexpensive parts, a little training and some imagination, students can create their own liquid-handling robots and then run experiments on it.“

Още инфо…

^