Музика и технологиите на 21-ви век

Какво е необходимо за обучението на децата от 21-ви век? Как технологиите помагат за обучението по музика? Как музиката помага за развитие на креативността на децата?

Ще търсим отговори на тези въпроси за родителите и за самите „облачни“ деца…

^