Заедно

Драги „облачни“ деца!

След повече от 44 години преподавателска работа, ние сме се отдали на идеята за обучение на подрастващите – да имат необходимите познания за 21-ви век: ИКТ!

Нашият Cloud4Kids не е „за хвърчене в облаците“, а за обединени и споделени образователни резуси за подпомагане на децата…

Присъединете се към нас, малки и не толкова малки деца!

СЕГА!

Почувствайте силата ма музиката –  празнувайте ЗАЕДНО С НАС!

^