Child and Youth Finance

Наръчник по банкиране и разплащателни продукти за непълнолетни представиха

Child & Youth Finance International (CYFI) и Mastercard.

Ръководството представя препоръчителни практики за доставчиците на финансови услуги, с които да разработят подходящи разплащателни продукти за непълнолетни, насърчавайки финансовата им отговорност и вземането на финансови решения. То включва и представяне на инструменти и механизми, които дават възможност за родителски контрол върху финансовата независимост на непълнолетните.

Security and Children Trans

„Днешните деца са утрешните възрастни. Докато те растат, трябва да се погрижим да са напълно подготвени да участват във все по-дигитализиращата се икономика. Като гарантираме, че инструментите и продуктите, предназначени за тях, са подходящи за възрастта им, допринасяме за тяхната подготовка и сигурност“, споделя Ваня Манова, Мениджър на Mastercard за България и Македония.

^